วันจันทร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2551

3. เทคนิคการจำ


1. ทบทวนความจำเสมอ
2. จดบันทึกประจำวัน
3. นั่งสมาธิ

2. มารยาทในการต้อนรับแขก

มารยาทในการต้อนรับแขก
......ในเมื่อมีผู้มีเยี่ยมเรา เราควรต้อนรับด้วยใบหน้ายิ้มแย้ม
หาน้ำมาต้อนรับ พูดคุยด้วยอย่างเป็นกันเอง เรื่องที่สนทนาควรเป็นเรื่องทั่วๆไป ไม่ควรเข้าไปเรื่องส่วนตัว

1. การดูแลรักษาคอมพิวเตอร์

.....บบบบบบบบบบบบบบบบบบบ

วิชาคอมพิวเตอร์

....การดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์
1. เปิดปิดเป็นเวลา
2. ประหยัดไฟฟ้าโดยตั้งภาพรักษาหน้าจอ
3. ปิดให้ถูกขั้นตอน

2. มารยาทในการต้อนรับแขก

2. มารยาทในการต้อนรับแขก

3.เทคนิคการจำ

3.เทคนิคการจำ
เทคนิคการจำที่ดีมีหลัก ดังนี้ 1. จดบันทึก 2. ย้อนหรือทบทวนเรื่องที่ผ่านมาแล้ว 3. นั่งสมาธิเมื่อมีเวลาว่างๆ