วันจันทร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2551

2. มารยาทในการต้อนรับแขก

มารยาทในการต้อนรับแขก
......ในเมื่อมีผู้มีเยี่ยมเรา เราควรต้อนรับด้วยใบหน้ายิ้มแย้ม
หาน้ำมาต้อนรับ พูดคุยด้วยอย่างเป็นกันเอง เรื่องที่สนทนาควรเป็นเรื่องทั่วๆไป ไม่ควรเข้าไปเรื่องส่วนตัว

ไม่มีความคิดเห็น:

2. มารยาทในการต้อนรับแขก

2. มารยาทในการต้อนรับแขก

3.เทคนิคการจำ

3.เทคนิคการจำ
เทคนิคการจำที่ดีมีหลัก ดังนี้ 1. จดบันทึก 2. ย้อนหรือทบทวนเรื่องที่ผ่านมาแล้ว 3. นั่งสมาธิเมื่อมีเวลาว่างๆ