วันจันทร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2551

3. เทคนิคการจำ


1. ทบทวนความจำเสมอ
2. จดบันทึกประจำวัน
3. นั่งสมาธิ

ไม่มีความคิดเห็น:

2. มารยาทในการต้อนรับแขก

2. มารยาทในการต้อนรับแขก

3.เทคนิคการจำ

3.เทคนิคการจำ
เทคนิคการจำที่ดีมีหลัก ดังนี้ 1. จดบันทึก 2. ย้อนหรือทบทวนเรื่องที่ผ่านมาแล้ว 3. นั่งสมาธิเมื่อมีเวลาว่างๆ