วันจันทร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2551

1. การดูแลรักษาคอมพิวเตอร์

.....บบบบบบบบบบบบบบบบบบบ

ไม่มีความคิดเห็น:

2. มารยาทในการต้อนรับแขก

2. มารยาทในการต้อนรับแขก

3.เทคนิคการจำ

3.เทคนิคการจำ
เทคนิคการจำที่ดีมีหลัก ดังนี้ 1. จดบันทึก 2. ย้อนหรือทบทวนเรื่องที่ผ่านมาแล้ว 3. นั่งสมาธิเมื่อมีเวลาว่างๆ